Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Serwis Poker24.pl szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności.

1. Definicje:

Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu wymienia się:

Regulamin” – mowa jest o regulaminie serwisu internetowego Poker24.pl dostępnego pod adresem strony http://poker24.test/regulamin/

„Serwis” – mowa jest o serwisie internetowym Poker24.pl oraz każdej innej strony będącej w sub-domenie Poker24.pl

„Właściciel serwisu” / „Administrator” / „Wydawca” – mowa jest o firmie WWE Limited., z siedzibą w Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.

„Usługi Komunikacyjne” – są to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis umożliwiające komunikację między użytkownikami.

„Usługi” – są to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w szczególności zaś usługi dostarczanie informacji poprzez e-mail (newsletter), czat, forum, strony społecznościowe, kartoteki plików

2. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

2.1 Wszelkie materiały zawarte w serwisie poker24.pl są bezpłatne. Użytkownicy oraz zespół Serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1 Serwis Poker24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

3.2 Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do firm oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

4. Polityka Prywatności

4.1 Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz Usług na porządnym poziomie.

4.2 Tylko w niektórych przypadkach np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów czy badań ankietowych, Serwis może zbierać bardziej szczegółowe dane takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne niezbędne do realizacji Usług świadczonych przez Serwis.

4.3 W każdym czasie użytkownik który zamówił newsletter lub inna usługę świadczoną przez Serwis ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania zamówionej Usługi.

4.4 Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności swoich Partnerów.

4.5 Wydawca przestrzega najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników. Żadne zebrane dane osobowe nie są oraz nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. Nie mniej Wydawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji na żądanie władz lub osób trzecich w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

5. Gromadzenie danych osobowych

5.1 Udział w niektórych konkursach, akcjach lub usługach wymagać może podania adresu e-mail.

5.2 WWE Limited. przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3 Adresów e-mail używamy, w szczególności, w celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych.

5.4 Nie przetwarzamy żadnych innych danych takich jak imię, nazwisko, adres itp.

6. Informacje logowania

6.1 Podczas korzystania z Serwisu poker24.pl nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

7. Cookies (ciasteczka)

7.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

7.2 Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po serwisie poker24pl.